Bostadsrättsföreningen Freja nr 3 i Jönköping

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsföreningen Freja nr 3 i Jönköping är ett av många företag som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Freja nr 3 i Jönköping finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Freja nr 3 i Jönköping som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1980-11-28.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till V. Storg. 12, 553 15, Jönköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Freja nr 3 i Jönköping så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 036-719315.

Jönköping arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Freja nr 3 i Jönköping ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Freja nr 3 i Jönköping. Det finns flera företag i Jönköpings län.

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostä- der eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Freja nr 3 i Jönköping är följande:
Firman tecknas förutom av styrelsen, av envar av styrelsens ledamöter i förening med Bertil Palmé Johnsson..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Freja nr 3 i Jönköping och det är följande personer, Eriksson, Gunnel som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Johannesson, Helmer Peter som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnsson, Knut Bertil Palmé som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Levén, Erik Lennart som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Romedahl, Lilian Birgitta Maria som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Freja nr 3 i Jönköping är 716403-1598.