Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpings- hus nr 12

Jönköpings län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpings- hus nr 12 är ett av många verksamheter som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpings- hus nr 12 finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpings- hus nr 12 är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpings- hus nr 12 som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1981-12-04.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Barnarpsg. 23, 553 16, Jönköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpings- hus nr 12 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 036-108400.

Jönköping arbetar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpings- hus nr 12 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpings- hus nr 12. Det finns flera verksamheter i Jönköpings län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpings- hus nr 12 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Nilsson, Sven Olof Sigurd -Skarbäck, Bengt Henrik Selim -Värn, Monica Gunilla.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpings- hus nr 12 och det är följande personer, Johansson, Ove Rolf Anders som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven Olof Sigurd som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Siggelin, Lars Gunnar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Skarbäck, Bengt Henrik Selim som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Värn, Monica Gunilla som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Berggren, Ulf Erik som är född 1954 och har titeln Suppleant.Johansson, Eva-Lill Madeleine som är född 1956 och har titeln Suppleant, Magnusson, Jan Håkan som är född 1971 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpings- hus nr 12 är 716403-1747.