HSB Bostadsrättsförening Tor i Barnarp

Jönköpings län

Information

HSB Bostadsrättsförening Tor i Barnarp är ett av många företag som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Tor i Barnarp finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Tor i Barnarp som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1982-01-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Kronhedsv. 92, 556 32, Jönköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Tor i Barnarp så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 036-367639.

Jönköping arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Tor i Barnarp ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Tor i Barnarp. Det finns flera företag i Jönköpings län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Tor i Barnarp är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Edström, Mats Åke -Ljungdahl, Gunnar Paul Bo -Lorencin, Sandra -Svensson, Clas Robert.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Tor i Barnarp och det är följande personer, Edström, Mats Åke som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungdahl, Gunnar Paul Bo som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Lorencin, Sandra som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Mörtsell, Magdalena Linnéa som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Clas Robert som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderqvist, Hans Gunnar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Tor i Barnarp är 716403-1788.