HSB Bostadsrättsförening Freja i Barnarp

Jönköpings län

Information

I Jönköping finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Freja i Barnarp. Det finns flera verksamheter som liknar HSB Bostadsrättsförening Freja i Barnarp i Jönköpings län. Jönköping är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1982-08-20 så har HSB Bostadsrättsförening Freja i Barnarp varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Freja i Barnarp och det finns fler verksamheter som är det i Jönköping.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Freja i Barnarp så kan man gör det genom att posta ett brev till Konstapelg. 110, 556 32, Jönköping. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Freja i Barnarp så kan ni göra det på 077-1101030.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Fröding, Susanne Maria Elisabeth som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellstrand, Claes Lennart som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosqvist, Hans Gunnar Urban som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Solfelt, Eva Maria Kristina som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Svenningsson, Kent Henry Patrik som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Vugdalic, Amir som är född 1978 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fröding, Susanne Maria Elisabeth -Hellstrand, Claes Lennart -Solfelt, Eva Maria Kristina -Svenningsson, Kent Henry Patrik .

HSB Bostadsrättsförening Freja i Barnarp har 716403-1861 som sitt organisationsnummer.