HSB Bostadsrättsförening Ramnegården i Bankeryd

Jönköpings län

Information

716403-2117 är organisationsnummer för bolaget HSB Bostadsrättsförening Ramnegården i Bankeryd. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Ramnegården i Bankeryd är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Jönköping som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Ramnegården i Bankeryd finns i.

HSB Bostadsrättsförening Ramnegården i Bankeryd har varit registrerat sedan 1984-05-18 och det finns flera bolag i Jönköpings län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Ramnegården i Bankeryd så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Ramnegården i Bankeryd är och det finns flera bolag i Jönköping som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Ramnegården i Bankeryd är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Henrik Karl Anders -Johansson, Mari-Ann -Karlsson, Hans Olof -Oskarsson, Evil Fingal Natanael

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ramnegården i Bankeryd så kan ni göra det på telefon genom 077-1101030 eller genom brev på följande adress:
Lillsvängen 81, 564 32, Bankeryd

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Ramnegården i Bankeryd och det är Andersson, Henrik Karl Anders som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Mari-Ann som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Hans Olof som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Oskarsson, Evil Fingal Natanael som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Tokic, Mattias Mato som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjern, Michael Joakim som är född 1977 och har titeln SuppleantSågerås, Lena Maria som är född 1969 och har titeln Suppleant,