HSB Bostadsrättsförening Röjningen i Jönköping

Jönköpings län

Information

HSB Bostadsrättsförening Röjningen i Jönköping är ett av många bolag som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Röjningen i Jönköping finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Röjningen i Jönköping som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1985-10-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Runnav. 8, 554 46, Jönköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Röjningen i Jönköping så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Jönköping arbetar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Röjningen i Jönköping ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Röjningen i Jönköping. Det finns flera bolag i Jönköpings län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Röjningen i Jönköping är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergqvist, Lars Christer -Kilberg, Anna Lotta Theres -Lindberg, Karin Catarina Louise -Ottosson, Nils Tomas Börje.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Röjningen i Jönköping och det är följande personer, Bergqvist, Lars Christer som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Bjuhr, Karl Roland Emanuel som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Bokinge, Anna Siri Katarina som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Kilberg, Anna Lotta Theres som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Karin Catarina Louise som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottosson, Nils Tomas Börje som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot.Forsman, John Patrik som är född 1967 och har titeln Suppleant, Malmberg von Kraemer, Karl Anders som är född 1968 och har titeln Suppleant, Ströberg, Anna Maria som är född 1964 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Röjningen i Jönköping är 716403-3701.