HSB Bostadsrättsförening Folkparken i Taberg

Jönköpings län

Information

HSB Bostadsrättsförening Folkparken i Taberg är ett av många verksamheter som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Folkparken i Taberg finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Folkparken i Taberg som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1987-11-17.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Klosterg. 24, 553 17, Jönköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Folkparken i Taberg så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 077-1101030.

Jönköping arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Folkparken i Taberg ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Folkparken i Taberg. Det finns flera verksamheter i Jönköpings län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Folkparken i Taberg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Berglund, Johnny Lars Evert -Bjelm, Ingrid Anna Kristina -Lexén, Olof Anders -Livh Wetterlund, Maj Yvonne.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Folkparken i Taberg och det är följande personer, Bjelm, Ingrid Anna Kristina som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Fransson, Gun-Britt Anna Linnéa som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Hans Olof som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lexén, Olof Anders som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Livh Wetterlund, Maj Yvonne som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglund, Johnny Lars Evert som är född 1938 och har titeln Suppleant.Pramvik, Elisabet Ingrid Cecilia som är född 1953 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Folkparken i Taberg är 716403-4709.