HSB Bostadsrättsförening Asken i Jönköping

Jönköpings län

Information

716403-5300 är organisationsnummer för företaget HSB Bostadsrättsförening Asken i Jönköping. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Asken i Jönköping är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Jönköping som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Asken i Jönköping finns i.

HSB Bostadsrättsförening Asken i Jönköping har varit registrerat sedan 1989-08-29 och det finns flera företag i Jönköpings län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Asken i Jönköping så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Asken i Jönköping är och det finns flera bolag i Jönköping som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Asken i Jönköping är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bernersson, Harald Valdemar -Jonsson, Rolf Sven Gösta -Lund, Åsa Ingegerd -Mossfeldt, Anders Fredrik

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Asken i Jönköping så kan ni göra det på telefon genom 077-1101030 eller genom brev på följande adress:
Solstickeg. 7, 553 13, Jönköping

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Asken i Jönköping och det är Azam, Amir Hamzeh som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Bernersson, Harald Valdemar som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Rolf Sven Gösta som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Lund, Åsa Ingegerd som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Anita Margareta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Mossfeldt, Anders Fredrik som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Inger Britt-Marie som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Miller, Rut Anna Margareta som är född 1930 och har titeln Suppleant,