Bostadsrättsföreningen Pilten

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsföreningen Pilten hittar ni ett Jönköpings län som inte är som andra län. I Jönköpings län hittar ni Jönköping som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Pilten finns. I Jönköping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Jönköpings län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Pilten tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Pilten har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Pilten så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 036-305200.

Jönköping arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Jönköpings län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Pilten har idag 716403-5557 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av Mats Ivar Aronsson och Claes Claesson Åkerblad var för sig. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Pilten

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Pilten så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Claesson Åkerblad, Claes som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Aronsson, Mats Ivar som är född 1961 och har titeln Likvidator, .