Bostadsrättsföreningen Skutan

Jönköpings län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenhter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upp- låtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostads- lägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Skutan vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Jönköping så är Bostadsrättsföreningen Skutan ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Jönköpings län så finns det ännu fler.

Jönköping arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Jönköping och i Jönköpings län. Redan 1990-10-03 så skapades Bostadsrättsföreningen Skutan och bolaget är har ej F-skattsedel.

716403-5623 är organisationsnummret för bolaget som finns i Jönköping.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Skutan och det finns många bolag som är i Jönköpings län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Skutan så går det att nå dem via telefon på 036-719315 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Ling, Sture Axel Germond -Renblad, Bengt-Åke

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Skutan är Fridell, Erland Lars Bertil som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Grann, Carl Lennart som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Ling, Sture Axel Germond som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Parsmyr, Febe Ingeborg Irene som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Renblad, Bengt-Åke som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Danielsson, Birgitta Kristina som är född 1944 och har titeln SuppleantForsblad, Jan Gunnar som är född 1944 och har titeln Suppleant, .