Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 4

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 4 är en verksamhet som finns i Jönköping. I Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 4 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Andreas Bengt som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Benita Elisabeth som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Bengt Anders som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Klasén, Andrzej Piotr som är född 1948 och har titeln Suppleant, Uddemar, Sofie Maria Heléne som är född 1987 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 4 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 4 på telefon 036-120349.

Föreningen har till ändamål att förvärva och besitta tomten nr 4 i kvarteret Österlandet i Ljungarums församling med adress Lans- gatan 9, Jönköping, och å densamma uppföra en bostadsfastighet för att däri åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bo- städer och andra lägenheter under nyttjanderätt för obestämd tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse till- kommer medlem, benämnes bostadsrätt och medlem, som innehar bo- stadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 4 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 4 är ett av många verksamheter som finns i Jönköpings län och Jönköping arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 4 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 4 är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 4 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 4 har 726000-0380 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Jönköpings län.