Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 8

Jönköpings län

Information

I Jönköping finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 8. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 8 i Jönköpings län. Jönköping är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1954-06-30 så har Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 8 varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 8 och det finns fler verksamheter som är det i Jönköping.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 8 så kan man gör det genom att posta ett brev till Lansg. 1, 554 74, Jönköping. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 8 så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäd- er eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Einarsson, Therese Emma som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Johannes som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Henrik Sven Valentin som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Einarsson, Therese Emma -Karlsson, Henrik Sven Valentin .

Bostadsrättsföreningen Österlandet nr 8 har 726000-0851 som sitt organisationsnummer.