Bostadsrättsföreningen Lärjungen 11 i Jönköping

Jönköpings län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Lärjungen 11 i Jönköping vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Jönköping så är Bostadsrättsföreningen Lärjungen 11 i Jönköping en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Jönköpings län så finns det ännu fler.

Jönköping arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Jönköping och i Jönköpings län. Redan 1944-06-10 så skapades Bostadsrättsföreningen Lärjungen 11 i Jönköping och verksamheten är har ej F-skattsedel.

726000-1032 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Jönköping.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Lärjungen 11 i Jönköping och det finns många verksamheter som är i Jönköpings län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Lärjungen 11 i Jönköping så går det att nå dem via telefon på 036-168603 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Helt, Ann Christin -Johansson, Reine Lars Mats -Uddemar, Lena Ingegerd

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Lärjungen 11 i Jönköping är Abdon, Anna-Karin som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Helt, Ann Christin som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Reine Lars Mats som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Lööf, Sven Jimmy Emanuel som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Uddemar, Lena Ingegerd som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Holger Vilhelm som är född 1942 och har titeln SuppleantTorstensson, Sture Lennart Ingemar som är född 1938 och har titeln Suppleant, .