Bostadsrättsföreningen Väskan III

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Jönköping och Bostadsrättsföreningen Väskan III är ett av dem. Jönköpings län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Väskan III är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Väskan III är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Väskan III är ett Bostadsrättsförening och skapades 1963-07-03. Det finns flera olika företag i Jönköpings län som är ett stort län. Jönköping där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Väskan III ska trivas.

Bostadsrättsföreningen Väskan III är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Jönköping så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upp- låta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägen- het eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Väskan III är momsregistrerat och det har de varit sedan 1996-01-01.

Idag är Bostadsrättsföreningen Väskan III och det finns flera företag som är det idag i Jönköping.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Väskan III så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 036-719315.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Väskan III är Claésson, Bengt Anders som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Einar Sivert som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Jan Lennart som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Strandsäter, Vilford Åke som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Österholm, Monika Rut Margareta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Alfonsson, Barbro Lena Elsie som är född 1952 och har titeln SuppleantAtanasov, Hristo som är född 1978 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Väskan III har 726000-1172 som sitt organisationsnummer.