Bostadsrättsföreningen Tor

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsföreningen Tor är ett av många företag som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Tor finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Tor som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1936-11-30.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Drottningg. 35 C, 561 32, Huskvarna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Tor så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 036-137012.

Jönköping arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Tor ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Tor. Det finns flera företag i Jönköpings län.

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bo- städer eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bo- stadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Tor är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Kvarnlin, Anne-Louise Margaretha -Tjädermark, Bengt-Åke Karl.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Tor och det är följande personer, Aljic, Sanel som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Freiman, Mattias Åke som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvarnlin, Anne-Louise Margaretha som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosell, Maria Märta Elisabet som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Tjädermark, Bengt-Åke Karl som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Kennert Håkan som är född 1972 och har titeln Suppleant.Wennberg, Carl Gustav Joakim som är född 1979 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Tor är 726000-1305.