Bostadsrättsföreningen Tokio nr 14

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsföreningen Tokio nr 14 hittar ni ett Jönköpings län som inte är som andra län. I Jönköpings län hittar ni Jönköping som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Tokio nr 14 finns. I Jönköping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Jönköpings län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Tokio nr 14 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Tokio nr 14 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Tokio nr 14 så kan ni göra det genom att skicka er post till Björnebergsv. 18 A, 553 12, Jönköping men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 036-715712.

Jönköping arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Jönköpings län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Tokio nr 14 har idag 726000-1479 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Tokio nr 14

Föreningen har till ändamål att förvärva och besitta tomten nr 14 i kvarteret Tokio i Sofia församling, Björnebergsvägen 16, Jönköping, och å densamma uppföra bostadsfastighet för att däri åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obestämd tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer med- lem, benämnes bostadsrätt och medlem, som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Tokio nr 14 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Berne, Lars Olof som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Dickér, Laila Birgitta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Jisemark, Göran Karl-Erik som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Stina Gunhild som är född 1922 och har titeln Suppleant, Lundvall, Ingrid Marianne som är född 1979 och har titeln Suppleant, .