Bostadsrättsföreningen Ehrenpreuss nr 2

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsföreningen Ehrenpreuss nr 2 är ett av många verksamheter som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Ehrenpreuss nr 2 finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Ehrenpreuss nr 2 som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1955-12-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Ehrenpreuss nr 2 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Jönköping arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Ehrenpreuss nr 2 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Ehrenpreuss nr 2. Det finns flera verksamheter i Jönköpings län.

Föreningen har till ändmål att, efter förvärv och uppförande av fastighet inom huskvarna stad förvalta nämnda egendom samt att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt och medlem, som innehar bostadrätt benämnes bostads- rättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Ehrenpreuss nr 2 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Nelson, Frank Peter -Stevkov, Toni -Velickovic, Tomislav.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Ehrenpreuss nr 2 och det är följande personer, Eriksson, Tommy Jan som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Nelson, Frank Peter som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Petrezanov, Jordanco som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Stevkov, Toni som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Velickovic, Tomislav som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Idén, Frida Elisabet som är född 1986 och har titeln Suppleant.Karlsson, John Gustav Sigfrid André som är född 1931 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Ehrenpreuss nr 2 är 726000-1727.