Bostadsrättsföreningen Ugglan nr 2

Jönköpings län

Information

Föreningen har till ändamål att efter erhållande av tomträtten till tomten nr 2 i kvarteret ugglan i ljungarums församling, jön- köpings stad, med adress andréevägen 53, vättersnäs, å densamma uppföra en bostadsfastighet för att däri åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nytt- janderätt för obestämd tid. den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt och medlem, som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Ugglan nr 2 vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Jönköping så är Bostadsrättsföreningen Ugglan nr 2 ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Jönköpings län så finns det ännu fler.

Jönköping arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Jönköping och i Jönköpings län. Redan 1956-11-10 så skapades Bostadsrättsföreningen Ugglan nr 2 och företaget är har ej F-skattsedel.

726000-1792 är organisationsnummret för företaget som finns i Jönköping.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Ugglan nr 2 och det finns många företag som är i Jönköpings län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Ugglan nr 2 så går det att nå dem via telefon på 036-157118 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Roström, Lars Peter -Sandgren, Karl Einar

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Ugglan nr 2 är Petersson, Mari-Louise Ester Linnéa som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Roström, Lars Peter som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandgren, Karl Einar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Ohlquist, Andreas Claes som är född 1974 och har titeln Suppleant, Svennberg, Ilse Inge-Maj som är född 1948 och har titeln Suppleant, .