Bostadsrättsföreningen Vargen nr 9

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsföreningen Vargen nr 9 hittar ni ett Jönköpings län som inte är som andra län. I Jönköpings län hittar ni Jönköping som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Vargen nr 9 finns. I Jönköping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Jönköpings län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Vargen nr 9 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Vargen nr 9 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Vargen nr 9 så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 036-719315.

Jönköping arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Jönköpings län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Vargen nr 9 har idag 726000-2097 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Vargen nr 9

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Vargen nr 9 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dedic, Renata som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Gunborg Margareta som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Göran Helge Thomas som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Friberg, Doris Kerstin Ingeborg som är född 1934 och har titeln Suppleant, Simon, Shant som är född 1977 och har titeln Suppleant, .