Bostadsrättsföreningen Torkan nr 2

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsföreningen Torkan nr 2 är ett av många företag som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Torkan nr 2 finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Torkan nr 2 som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1964-12-10.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Hacklarsbo, 562 91, Månsarp. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Torkan nr 2 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Jönköping arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Torkan nr 2 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Torkan nr 2. Det finns flera företag i Jönköpings län.

Föreningen har till ändamål att efter förvärvande av tomten nr 2 i kvarteret Torkan i Sofia församling, med adress Träleborgsgatan 15, Jönköping, å densamma uppföra en bostadsfastighet och där- efter förvalta densamma för att däri åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nytt- janderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse, tillkommer medlem, benämnes bostads- rätt och medlem, som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrätts- havare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Torkan nr 2 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Torkan nr 2 och det är följande personer, Frostfeldt, Iris Liselotte som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Hillergård, Nicholas som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Karl-Henry Ingvar som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Gull Barbro Sofia som är född 1937 och har titeln Suppleant, Odegran, Alexander Jan Clas som är född 1973 och har titeln Revisor, Segergren, Rolf Erik som är född 1941 och har titeln Revisorssuppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Torkan nr 2 är 726000-2113.