Bostadsrättsföreningen Löparen 2

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Jönköping och Bostadsrättsföreningen Löparen 2 är ett av dem. Jönköpings län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Löparen 2 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Löparen 2 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Löparen 2 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1955-10-31. Det finns flera olika bolag i Jönköpings län som är ett stort län. Jönköping där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Löparen 2 ska trivas.

I Jönköping så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen rätt att pplåta mark som ligger i anslutning till föreningens hus om detta kommer att utgöra komplement till tidigare upplåten lägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av uppåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt akllas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Löparen 2 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Löparen 2 och det finns flera bolag som är det idag i Jönköping.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Löparen 2 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 036-5500172.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson, Markus Robert -Samuelsson, Siv Ingalill -Valdemarsdotter, Inga-Lill Margreth -Wikberger, Per Marcus.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Löparen 2 är Andersson, Fredrik Hans Ola som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Markus Robert som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Samuelsson, Siv Ingalill som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Valdemarsdotter, Inga-Lill Margreth som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Wikberger, Per Marcus som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Milos, Cornel Ovidiu som är född 1978 och har titeln SuppleantTedefält, Ida Louise som är född 1987 och har titeln Suppleant, Ulpe, Siv Barbro Iréne som är född 1939 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Löparen 2 har 726000-2436 som sitt organisationsnummer.