Bostadsrättsföreningen Freja nr 2, Jönköping

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsföreningen Freja nr 2, Jönköping är ett bolag som finns i Jönköping. I Bostadsrättsföreningen Freja nr 2, Jönköping finns det lite olika personer som är förknippade och det är Larsson, Jörgen Patrik som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Sehlstedt, Jan-Erik Torsten som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhlund, Lars Robert som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Abrahamsson, Monika Jenny Birgitta som är född 1958 och har titeln Suppleant, Waern, Ingrid Gunilla som är född 1952 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Freja nr 2, Jönköping så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Freja nr 2, Jönköping på telefon 036-309965.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. En medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Freja nr 2, Jönköping av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Freja nr 2, Jönköping är ett av många bolag som finns i Jönköpings län och Jönköping arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Freja nr 2, Jönköping innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Freja nr 2, Jönköping är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Freja nr 2, Jönköping så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Freja nr 2, Jönköping har 726000-2899 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Jönköpings län.