HSB Bostadsrättsförening Parken i Gränna

Jönköpings län

Information

I Jönköpings län så finns HSB Bostadsrättsförening Parken i Gränna. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Jönköping här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Parken i Gränna tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Jönköpings län. Jönköping jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Jönköpings län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Parken i Gränna är ej momsregistretat och har organisationsnummer 726000-3319.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 077-1101030.

HSB Bostadsrättsförening Parken i Gränna är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Parken i Gränna så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Andersson, Elna Siri Irene som är född 1946 och har titeln Suppleant , Eckerby, Gun-Britt Irene som är född 1941 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.