HSB Bostadsrättsförening Gråbo i Huskvarna

Jönköpings län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Gråbo i Huskvarna vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Jönköping så är HSB Bostadsrättsförening Gråbo i Huskvarna ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Jönköpings län så finns det ännu fler.

Jönköping arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Jönköping och i Jönköpings län. Redan 1960-09-30 så skapades HSB Bostadsrättsförening Gråbo i Huskvarna och bolaget är har ej F-skattsedel.

726000-3525 är organisationsnummret för bolaget som finns i Jönköping.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Gråbo i Huskvarna och det finns många bolag som är i Jönköpings län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Gråbo i Huskvarna så går det att nå dem via telefon på 036-136835 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hedlund, Bo Henry -Karlsson, Sven Gösta -Malkolmsson, Rolf Åke -Ullvan, Stig Helge

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Gråbo i Huskvarna är Gustafsson, Alf Gösta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Bo Henry som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmström, Jan Alvar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Anita Birgitta som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Gösta som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Malkolmsson, Rolf Åke som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotUllvan, Stig Helge som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Lif, Inga Eva Zanita som är född 1952 och har titeln Suppleant, Vihlborg, Sten Evert som är född 1933 och har titeln Suppleant.