Bostadsrättsföreningen Lutan nr 23 i Jönköping

Jönköpings län

Information

726000-3533 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Lutan nr 23 i Jönköping. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Lutan nr 23 i Jönköping är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Jönköping som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Lutan nr 23 i Jönköping finns i.

Bostadsrättsföreningen Lutan nr 23 i Jönköping har varit registrerat sedan 1965-04-05 och det finns flera verksamheter i Jönköpings län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Lutan nr 23 i Jönköping så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Lutan nr 23 i Jönköping är och det finns flera verksamheter i Jönköping som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Lutan nr 23 i Jönköping är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergström, Elsie Irene -Nordström, Bo Gustav -Nygren, Lena Irene Katrine -Titus, Karl Lennart Marcus -Wixe, Gunilla Christina

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Lutan nr 23 i Jönköping så kan ni göra det på telefon genom 036-125605 eller genom brev på följande adress:
Björng. 2, 553 37, Jönköping

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Lutan nr 23 i Jönköping och det är Bergström, Elsie Irene som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordström, Bo Gustav som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Nygren, Lena Irene Katrine som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Titus, Karl Lennart Marcus som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Wixe, Gunilla Christina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Nygren, Jan Olof Anders som är född 1958 och har titeln SuppleantOlsson, Andreas Stellan som är född 1978 och har titeln Suppleant,