HSB Bostadsrättsförening Spelmannen i Huskvarna

Jönköpings län

Information

I Jönköping finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Spelmannen i Huskvarna. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Spelmannen i Huskvarna i Jönköpings län. Jönköping är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Spelmannen i Huskvarna är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Jönköpings län.

Sedan 1955-03-31 så har HSB Bostadsrättsförening Spelmannen i Huskvarna varit registrerat och sedan 1991-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Spelmannen i Huskvarna och det finns fler bolag som är det i Jönköping.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Spelmannen i Huskvarna så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Spelmannen i Huskvarna så kan ni göra det på 077-1101030.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Alvarsson, Anders Christer som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Engdahl, Barbro Ingegerd som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Martinsson, Sven-Erik Algot som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Per-Johan som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Svärd, Rolf Peter som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Kindbom, Margareta Evy Birgitta som är född 1949 och har titeln SuppleantSvensson, Bertil Gunnar som är född 1951 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Alvarsson, Anders Christer -Engdahl, Barbro Ingegerd -Sandberg, Per-Johan -Svärd, Rolf Peter .

HSB Bostadsrättsförening Spelmannen i Huskvarna har 726000-3541 som sitt organisationsnummer.