HSB Bostadsrättsförening Frankrike i Jönköping

Jönköpings län

Information

726000-3665 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Frankrike i Jönköping. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Frankrike i Jönköping är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Jönköping som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Frankrike i Jönköping finns i.

HSB Bostadsrättsförening Frankrike i Jönköping har varit registrerat sedan 1950-05-10 och det finns flera verksamheter i Jönköpings län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Frankrike i Jönköping så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Frankrike i Jönköping är och det finns flera verksamheter i Jönköping som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Frankrike i Jönköping är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ahlberg, Göran Erik Arne -Ekslätt, Andréas Emil -Hjortås, Lars Göran -Svahn, Ulf Göran Conny

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Frankrike i Jönköping så kan ni göra det på telefon genom 070-3430312 eller genom brev på följande adress:
Starrg. 21 B, 554 50, Jönköping

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Frankrike i Jönköping och det är Ahlberg, Göran Erik Arne som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekslätt, Andréas Emil som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjortås, Lars Göran som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Svahn, Ulf Göran Conny som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Kerstin Ingrid Birgitta som är född 1953 och har titeln Suppleant, Lindqvist, Claés Fredrik som är född 1972 och har titeln Suppleant