HSB Bostadsrättsförening Regnbågen i Jönköping

Jönköpings län

Information

HSB Bostadsrättsförening Regnbågen i Jönköping hittar ni ett Jönköpings län som inte är som andra län. I Jönköpings län hittar ni Jönköping som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Regnbågen i Jönköping finns. I Jönköping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Jönköpings län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Regnbågen i Jönköping tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Regnbågen i Jönköping har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Regnbågen i Jönköping så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 077-1101030.

Jönköping arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Jönköpings län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Regnbågen i Jönköping har idag 726000-3731 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Mölling, Rudi -Skagert, Jeanette -Sundell, Maud Christina -Svensson, Jan-Olof är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Regnbågen i Jönköping

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Regnbågen i Jönköping så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Skagert, Jeanette som är född 1976 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Leif Ivan Holger som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Rolf Tobias som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Mölling, Rudi som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundell, Maud Christina som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Jan-Olof som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotMortensen, Viktor Johannes Aagaard som är född 1973 och har titeln Suppleant, Nilsson, Calle Lukas som är född 1980 och har titeln Suppleant, Nilsson, Nils Tore Jonny som är född 1950 och har titeln Suppleant.