HSB Bostadsrättsförening Fornkullen i Jönköping

Jönköpings län

Information

HSB Bostadsrättsförening Fornkullen i Jönköping är ett av många verksamheter som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Fornkullen i Jönköping finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Fornkullen i Jönköping som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1956-07-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Stråg. 11, 554 73, Jönköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Fornkullen i Jönköping så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 077-1101030.

Jönköping arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Fornkullen i Jönköping ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Fornkullen i Jönköping. Det finns flera verksamheter i Jönköpings län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Fornkullen i Jönköping är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bäck, Lars Gillis -Johansson, Karl Erik Greger -Svensson, Helfrid Ann-Marie.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Fornkullen i Jönköping och det är följande personer, Bäck, Lars Gillis som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Claesson, Lise-Lotte som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Erik Greger som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Per Birger som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Raduc, Vasilije som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Helfrid Ann-Marie som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot.Dahlin, Sven Stefan som är född 1955 och har titeln Suppleant, Randfors, Patrik Leif Nitin som är född 1980 och har titeln Suppleant, Rosenqvist, Björn Christian som är född 1979 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Fornkullen i Jönköping är 726000-3749.