Bostadsrättsföreningen Lutan 22

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsföreningen Lutan 22 är ett av många verksamheter som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Lutan 22 finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Lutan 22 som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1943-05-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Lutan 22 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Jönköping arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Lutan 22 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Lutan 22. Det finns flera verksamheter i Jönköpings län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen oi föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Lutan 22 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Lutan 22 och det är följande personer, Häll, Marcus Lennart som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Bo Crister som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindén, Mats Jerker som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Sterndalen, Mats Benny Michael som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Sörensen, Daniel Mattias som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Anders Jan som är född 1981 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Lutan 22 är 726000-3756.