HSB Bostadsrättsförening Kronan i Jönköping

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Jönköping och HSB Bostadsrättsförening Kronan i Jönköping är ett av dem. Jönköpings län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Kronan i Jönköping är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Kronan i Jönköping är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Kronan i Jönköping är ett Bostadsrättsförening och skapades 1953-12-21. Det finns flera olika företag i Jönköpings län som är ett stort län. Jönköping där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Kronan i Jönköping ska trivas.

I Jönköping så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Kronan i Jönköping inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Kronan i Jönköping och det finns flera företag som är det idag i Jönköping.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Kronan i Jönköping så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 077-1101030.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Jan-Erik -Idéhn, Anna Maria Gunnarsdotter -Olausson, Göran Valdemar -Stalsbo, Catherine.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Kronan i Jönköping är Andersson, Jan-Erik som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Arphult, Jan Uno Tore som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Karl Göran Bertil som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Idéhn, Anna Maria Gunnarsdotter som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Olausson, Göran Valdemar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Stalsbo, Catherine som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotLevén, Malin Maria Margareta som är född 1977 och har titeln Suppleant, Livéus, Pauline Margaretha som är född 1967 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Kronan i Jönköping har 726000-3764 som sitt organisationsnummer.