Norrahammars Bostadsrättsförening

Jönköpings län

Information

Norrahammars Bostadsrättsförening är ett av många företag som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Norrahammars Bostadsrättsförening finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Norrahammars Bostadsrättsförening som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1941-12-10.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Norrahammars Bostadsrättsförening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Jönköping arbetar för att företag som Norrahammars Bostadsrättsförening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Norrahammars Bostadsrättsförening. Det finns flera företag i Jönköpings län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Norrahammars Bostadsrättsförening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Albertsson, Karl Eskil Albert -Sandqvist, Sonja Inga Monika -Zeed, Anita Siv Eleonor.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Norrahammars Bostadsrättsförening och det är följande personer, Albertsson, Karl Eskil Albert som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Britta Inger Greta som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Ojala, Reino Henrik som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandqvist, Sonja Inga Monika som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Zeed, Anita Siv Eleonor som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäck, Aune Tuulikki som är född 1939 och har titeln Suppleant.Glomfors, Helge Thorén som är född 1926 och har titeln Suppleant, Laudon, Gull-Britt Irene som är född 1946 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Norrahammars Bostadsrättsförening är 726000-4721.