Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 5

Jönköpings län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 5 hittar ni ett Jönköpings län som inte är som andra län. I Jönköpings län hittar ni Jönköping som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 5 finns. I Jönköping så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Jönköpings län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 5 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 5 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 5 så kan ni göra det genom att skicka er post till Barnarpsg. 23, 553 16, Jönköping men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 036-108421.

Jönköping arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Jönköpings län för att locka till sig fler bolag.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 5 har idag 726000-4887 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Jörliden, Ulf Lennart Christer -Lindsten, Emma Kristina är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 5

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 5 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jörliden, Ulf Lennart Christer som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindsten, Emma Kristina som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Bengt Åke Bertil som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Tallberg, Joanna Maria som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Virtanen, Sören Vesa som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Arfwidson, Vivianne Madeleine som är född 1945 och har titeln SuppleantGreen, Britt Marie Cecilia som är född 1951 och har titeln Suppleant, Johansson, Eivor Svea som är född 1931 och har titeln Suppleant, .