Bostadsrättsföreningen Ängsnejlikan

Jönköpings län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upp- låta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägen- het eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Ängsnejlikan vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Jönköping så är Bostadsrättsföreningen Ängsnejlikan ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Jönköpings län så finns det ännu fler.

Jönköping arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Jönköping och i Jönköpings län. Redan 1970-04-23 så skapades Bostadsrättsföreningen Ängsnejlikan och bolaget är har F-skattsedel Bostadsrättsföreningen Ängsnejlikan har haft det sedan 1994-01-01.

Bostadsrättsföreningen Ängsnejlikan är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1992-01-01

726000-5785 är organisationsnummret för bolaget som finns i Jönköping.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Ängsnejlikan och det finns många bolag som är i Jönköpings län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Ängsnejlikan så går det att nå dem via telefon på 036-719315 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Ängsnejlikan är Broström, Åsa Helena som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Grevnerts, Göran Magnus som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Bror Paul Stellan som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lust, Claes Mikael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Agneta Christina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Eva Sara Margareta som är född 1954 och har titeln SuppleantHarrius, Bo Vilhelm som är född 1940 och har titeln Suppleant, .