Commercium Ek. för.

Jönköpings län

Information

I Jönköping finns det ett Ekonomisk förening som heter Commercium Ek. för.. Det finns flera bolag som liknar Commercium Ek. för. i Jönköpings län. Jönköping är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1997-07-21 så har Commercium Ek. för. varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Commercium Ek. för. och det finns fler bolag som är det i Jönköping.

Vill man komma i kontakt med Commercium Ek. för. så kan man gör det genom att posta ett brev till Verkstadsg. 2, 235 32, Vellinge. Vi ni istället prata med Commercium Ek. för. så kan ni göra det på 040-429797.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom at stärka medlemmarnas butiker genom utbildning, avtal, egna varumärken-produkter, marknadsföring. Medlem deltar i verksamheten genom zoologiska affärer för hemdjur, tillbehörs- och fodebutiker samt ridsport.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Dannborg Wilson, Cecilia Maria E som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Engdal, Annika Elisabeth som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Dan Per Åke som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Järlefalk, Vivianne Christina som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Lennart Axel som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderkvist, Ingrid Therese som är född 1975 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Engdal, Annika Elisabeth -Johansson, Dan Per Åke -Pettersson, Lennart Axel .

Commercium Ek. för. har 769602-3519 som sitt organisationsnummer.