Navek Ekonomisk förening

Jönköpings län

Information

I Jönköping finns det ett Ekonomisk förening som heter Navek Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter som liknar Navek Ekonomisk förening i Jönköpings län. Jönköping är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Navek Ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1998-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Jönköpings län.

Sedan 1998-06-11 så har Navek Ekonomisk förening varit registrerat och sedan 1998-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Navek Ekonomisk förening och det finns fler verksamheter som är det i Jönköping.

Vill man komma i kontakt med Navek Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Lillg. 20, 554 51, Jönköping. Vi ni istället prata med Navek Ekonomisk förening så kan ni göra det på 036-710300.

Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom serviceverksamhet för medlemmarna såsom marknads- föring, förhandlingshjälp samt redovisning och databehandling. Föreningen skall bedriva rådgivning och stödverksamhet vid start av eget eller kooperativt företag, utveckling och förmedling av medlemmarnas yrekskompetens varigenom medlemmarna bereds arbete samt annan därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Hakeman, Per Olof som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Höörgren, Björn Einar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Stig Gunnar Vilhelm som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lust, Ulla Ingrid Elisabet som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Tillman, Aino Evy Sirene som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Andermo, Märta Margareta som är född 1945 och har titeln SuppleantTufvesson, Gunilla Margareta B som är född 1960 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Höörgren, Björn Einar -Karlsson, Stig Gunnar Vilhelm .

Navek Ekonomisk förening har 769603-1850 som sitt organisationsnummer.