Bostadsrättsföreningen John Bauerbyn

Jönköpings län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Jönköping och Bostadsrättsföreningen John Bauerbyn är ett av dem. Jönköpings län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen John Bauerbyn är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen John Bauerbyn är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen John Bauerbyn är ett Bostadsrättsförening och skapades 2005-04-07. Det finns flera olika företag i Jönköpings län som är ett stort län. Jönköping där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen John Bauerbyn ska trivas.

I Jönköping så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen John Bauerbyn inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen John Bauerbyn och det finns flera företag som är det idag i Jönköping.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen John Bauerbyn så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 070-5660477.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lundberg, Kjell Erik Roger -Virfelt, Nils-Olov Lennart.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen John Bauerbyn är Bengtzohn, Leif Nils-Eric som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Kjell Erik Roger som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Moberg, Rolf Lars Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordqvist, Monica Inga-Britt som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Virfelt, Nils-Olov Lennart som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Björnsdotter, Ingwor Elisabet som är född 1954 och har titeln SuppleantJansson, Stig Peter som är född 1952 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen John Bauerbyn har 769612-3756 som sitt organisationsnummer.