Bostadsrättsföreningen Haren

Jönköpings län

Information

I Jönköpings län så finns Bostadsrättsföreningen Haren. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Jönköping här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Haren tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Jönköpings län. Jönköping jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Jönköpings län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Haren är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769613-2559.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Haren på följande adress Österängsv. 2, 554 63, Jönköping.

Bostadsrättsföreningen Haren är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Haren så sitter följande personer i styrelsen: , , ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.