Smålandsbygdens Tidning Aktiebolag

Jönköpings län

Information

Smålandsbygdens Tidning Aktiebolag är ett av många företag som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Smålandsbygdens Tidning Aktiebolag finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Smålandsbygdens Tidning Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Smålandsbygdens Tidning Aktiebolag som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1944-03-13. Men sedan 1980-01-01 så har Smålandsbygdens Tidning Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till V. Storg. 7, 553 15, Jönköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Smålandsbygdens Tidning Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 036-307340.

Jönköping arbetar för att företag som Smålandsbygdens Tidning Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Smålandsbygdens Tidning Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Jönköpings län.

Bolaget skall trycka och utgiva Smålandsbygdens Tidning ävensom bedriva därmed sammanhängande verksamhet.

Firmatecknare för Smålandsbygdens Tidning Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Magnusson, Kjell Arne Christer -Svensson, Evert Gustav Adolf.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Smålandsbygdens Tidning Aktiebolag och det är följande personer, Svensson, Evert Gustav Adolf som är född 1942 och har titeln Extern VD, Magnusson, Kjell Arne Christer som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Karl-Erik som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Leif Lars Johan som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Eleholt, Inga-Maj Christina som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Esping, Åsa Sofia som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant.Henningsson, Marie Ann-Kristin som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Stefan Ingvar som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Pettersson, Raymond Sten Ingemar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot.Gustavsson, Tore Johan Reinhold som är född 1935 och har titeln Suppleant.Johansson, Jan Bertil som är född 1949 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Lago, Sonja Boel Margareta som är född 1952 och har titeln Suppleant.Boiardt, Adam Kristian som är född 1974 och har titeln Revisor.Bardh, Kent Björn Helge som är född 1957 och har titeln Revisorssuppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Smålandsbygdens Tidning Aktiebolag är 556043-5223.