Aktiebolaget Mo Mekaniska Verkstad

Jönköpings län

Information

Aktiebolaget Mo Mekaniska Verkstad är ett av många företag som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Mo Mekaniska Verkstad finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Aktiebolaget Mo Mekaniska Verkstad är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Aktiebolaget Mo Mekaniska Verkstad som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1952-04-02. Men sedan 1980-01-01 så har Aktiebolaget Mo Mekaniska Verkstad varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Stråkenv. 2, 560 25, Bottnaryd. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Mo Mekaniska Verkstad så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 036-20300.

Jönköping arbetar för att företag som Aktiebolaget Mo Mekaniska Verkstad ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Mo Mekaniska Verkstad. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Jönköpings län.

Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad och plåtslageri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Aktiebolaget Mo Mekaniska Verkstad är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Granberg, Hans Sture Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Mo Mekaniska Verkstad och det är följande personer, Polep, Roger Wilhelm som är född 1955 och har titeln VD, Polep, Roger Wilhelm som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Granberg, Hans Sture som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Berglund, Annika Mainor Linnea som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Petersson, Christer Lennart som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Sundström, Per Axel som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot.Owe, Mats Gustav som är född 1948 och har titeln Suppleant, Wallberg, Patric Mikael som är född 1968 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor.Brännström, Annika Birgitta som är född 1958 och har titeln Revisorssuppleant.Wallinder, Bengt Ove som är född 1949 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Aktiebolaget Mo Mekaniska Verkstad är 556056-6902.