Elektriska Laddningsstationen i Jönköping Aktiebolag

Jönköpings län

Information

Elektriska Laddningsstationen i Jönköping Aktiebolag hittar ni ett Jönköpings län som inte är som andra län. I Jönköpings län hittar ni Jönköping som är den kommunen där Elektriska Laddningsstationen i Jönköping Aktiebolag finns. I Jönköping så finns det många olika Aktiebolag och i Jönköpings län så finns det ännu fler Aktiebolag. Elektriska Laddningsstationen i Jönköping Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Elektriska Laddningsstationen i Jönköping Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Elektriska Laddningsstationen i Jönköping Aktiebolag har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Elektriska Laddningsstationen i Jönköping Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Bangårdsg. 4, 553 03, Jönköping men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 036-711828.

Jönköping arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Jönköpings län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Elektriska Laddningsstationen i Jönköping Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Elektriska Laddningsstationen i Jönköping Aktiebolag har idag 556076-2451 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Elektriska Laddningsstationen i Jönköping Aktiebolag

Bolaget skall idka bilelektrisk verkstad ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Elektriska Laddningsstationen i Jönköping Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Axelsson, Nils Ryno som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Josefsson, Hans-Olof Isak som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Gunnarsson, Anders Ingvar Jonny som är född 1951 och har titeln Suppleant, Björklund, Olof Einar Mikael som är född 1959 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .