Mastec AB

Jönköpings län

Information

Mastec AB är ett av många företag som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Mastec AB finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Mastec AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2004-02-05.

Mastec AB som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1976-01-21. Men sedan 2000-01-01 så har Mastec AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Datorg. 4, 561 33, Huskvarna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Mastec AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 036-389750.

Jönköping arbetar för att företag som Mastec AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Mastec AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Jönköpings län.

Bolaget skall äga och förvalta lös och fast egendom och värdepapper, bedriva handel med produkter för och från möbelindustrin och verkstadsinstrin samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger även rätt att - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lag (1992:1610) om kreditmarknadsbolag - medverka vid finansiering av utvecklingsbara näringsverksamheter, produkter och idéer.

Firmatecknare för Mastec AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Mastec AB och det är följande personer, Kindberg, Lars Åke som är född 1959 och har titeln Extern VD, Nilsson, Lars-Nicklas Thomas som är född 1966 och har titeln Extern vice VD, Karlsson, Mats Åke som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ericson, Bo Gösta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sten Åke som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Mårtensson, Stig Lennart som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot.Carlsson, Carl Henrik som är född 1976 och har titeln Suppleant, Karlsson, Sten Andreas som är född 1976 och har titeln Suppleant, Johansson, Hans Christer som är född 1970 och har titeln Revisor.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Mastec AB är 556191-2568.