Kioskbyggarna i Jönköping Aktiebolag

Jönköpings län

Information

Kioskbyggarna i Jönköping Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Kioskbyggarna i Jönköping Aktiebolag finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Kioskbyggarna i Jönköping Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Kioskbyggarna i Jönköping Aktiebolag som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1982-04-15. Men sedan 1982-01-01 så har Kioskbyggarna i Jönköping Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Kylv. 3, 556 52, Jönköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Kioskbyggarna i Jönköping Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 036-61045.

Jönköping arbetar för att bolag som Kioskbyggarna i Jönköping Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Kioskbyggarna i Jönköping Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Jönköpings län.

Bolaget skall bedriva ny- och ombyggnationer av kiosker och andra byggnader, reparationer av byggnader och byggnadsmoduler samt äga och förvalta fastigheter och annan fast egendom, samt bedriva uthyrningsverksamhet av fastigheter samt bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom logistik-, administrations-, marknads-, ekonomi-, organisations-, tillverknings-, media- och data- områden, samt bedriva utvecklingsarbete i form av systemutveckling, programmering, framställning av hemsidor samt bedriva uthyrningsverksamhet av fordon, husbilar, husvagnar och andra produkter samt idka finansieringsverksamhet, dock ej sådan som avses i lag om kreditaktiebolag eller lag om bankrörelse, samt idka affärsutveckling av idéer och projekt i egen regi eller i hel- eller delägda dotterbolag samt idka handel med värdepapper, invest- eringsobjet och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Kioskbyggarna i Jönköping Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lindsten, Erik Viktor -Thunborg, Oskar Levi Ingemar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Kioskbyggarna i Jönköping Aktiebolag och det är följande personer, Lindsten, Erik Viktor som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Thunborg, Oskar Levi Ingemar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindsten, Leif Gustav som är född 1947 och har titeln Suppleant, Gross, Jan Åke Lennart som är född 1952 och har titeln Revisor, Öhling, Anders Olof som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant, J-Å Gross Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.Nässjö Ekonomihus AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Kioskbyggarna i Jönköping Aktiebolag är 556216-9978.