Fläkt Woods AB

Jönköpings län

Information

Bolaget ska för egen eller annans räkning tillverka och försälja apparater och anläggningar för uppvärmning, värmeåtervinning, kylning och ventilation samt idka konsulterande verksamhet i samband härmed. Förvärva och förvalta aktier och andelar i annat svenskt eller utländskt företag, samt driva annan med förestå- ende verksamhetsgrenar förenlig rörelse.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Fläkt Woods AB vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Jönköping så är Fläkt Woods AB ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Jönköpings län så finns det ännu fler.

Jönköping arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Jönköping och i Jönköpings län. Redan 1984-01-30 så skapades Fläkt Woods AB och bolaget är har F-skattsedel Fläkt Woods AB har haft det sedan 1994-01-01.

Fläkt Woods AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1989-01-01

556239-2463 är organisationsnummret för bolaget som finns i Jönköping.

Just nu är Fläkt Woods AB Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Jönköpings län

Vill ni komma i kontakt med Fläkt Woods AB så går det att nå dem via telefon på 036-193000 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Forget, Didier -Göransson, Per Olof Ernst -Petersson, Per Åke Robert Firman tecknas i förening av -Göransson, Per Olof Ernst -Sandell, Lars Johan Firman tecknas av en av -Johansson, Gunborg Pia-Marie -Risén, Jan Åke i förening med -Göransson, Per Olof Ernst Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Fläkt Woods AB är Johansson, Gunborg Pia-Marie som är född 1964 och har titeln Extern firmatecknare, Risén, Jan Åke som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare, Sandell, Lars Johan som är född och har titeln Extern firmatecknare,Bosatt i land utanför EES, Göransson, Per Olof Ernst som är född 1947 och har titeln VD, Göransson, Per Olof Ernst som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Forget, Didier som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EESNilsson, Tony Bengt som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Petersson, Per Åke Robert som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorman, Johan Henrik som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantAlamos Niechi, Juan Enrique som är född 1955 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantBrand, Klas Johan som är född 1956 och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.