Galaxen Sydöst Bygg AB

Jönköpings län

Information

Galaxen Sydöst Bygg AB är ett av många verksamheter som finns i Jönköping. Det är nämligen den kommunen som Galaxen Sydöst Bygg AB finns i och den tillhör även Jönköpings län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Galaxen Sydöst Bygg AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Galaxen Sydöst Bygg AB som idag finns i Jönköpings län har varit registrerat sedan 1987-04-09. Men sedan 1998-01-01 så har Galaxen Sydöst Bygg AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Barnarpsg. 35, 553 16, Jönköping. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Galaxen Sydöst Bygg AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 036-346280.

Jönköping arbetar för att verksamheter som Galaxen Sydöst Bygg AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Galaxen Sydöst Bygg AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Jönköpings län.

Bolaget ska bedriva sysselsättnings- och rehabiliterings- befrämjande åtgärder inom byggnadsindustri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Galaxen Sydöst Bygg AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Johansson, Christer Rune -Legrell, Ingemar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Galaxen Sydöst Bygg AB och det är följande personer, Johansson, Christer Rune som är född 1958 och har titeln Extern VD, Legrell, Ingemar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bladh, Rolf Ingmar som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Höglund, Per Johan Evert som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Jan Erik Roger som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Kjell Bernt som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot.Lund, Jan-Erik som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundmark, Bo Thommy som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Vall, Thomas Inge Jörgen som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot.Christensson, Sven Michael som är född 1966 och har titeln Revisor.Gustafsson, Karl Stefan som är född 1968 och har titeln Revisorssuppleant.Skeppargatans Revision AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Galaxen Sydöst Bygg AB är 556296-2992.