Herenco Aktiebolag

Jönköpings län

Information

Herenco Aktiebolag hittar ni ett Jönköpings län som inte är som andra län. I Jönköpings län hittar ni Jönköping som är den kommunen där Herenco Aktiebolag finns. I Jönköping så finns det många olika Aktiebolag och i Jönköpings län så finns det ännu fler Aktiebolag. Herenco Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Herenco Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Herenco Aktiebolag har funnits sedan och 1988-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Herenco Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Skolg. 24, 553 16, Jönköping men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 036-304000.

Jönköping arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Jönköpings län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Herenco Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Herenco Aktiebolag har idag 556306-8534 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hamrin, Agneta Lovisa Carolina -Hamrin-Fredriksson, R Christina Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Då styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanter, skall bestå av 7 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. är den som för stunden ansvarar för Herenco Aktiebolag

Bolaget skall bedriva tidnings- och tryckerirörelse, mekanisk verkstadsrörelse, bokförlagsverksamhet, fotoverksamhet, hotellverksamhet, reseverksamhet samt äga och förvalta aktier och fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Herenco Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hamrin, Agneta Lovisa Carolina som är född 1973 och har titeln VD, Hamrin, Agneta Lovisa Carolina som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlberg, Per Anders Gustav som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hamrin Mörée, Johanna M C som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Hamrin, Carl Oskar Fredrik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Hamrin-Fredriksson, R Christina som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamotMared, Jarl Olov som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Österfors, Hans Axel Gillis som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Deloitte AB som är född och har titeln RevisorPetersson, Jörgen Per-Gunnar som är född 1954 och har titeln Huvudansvarigrevisor.