Mack-Makeriet i Jönköping AB

Jönköpings län

Information

I Jönköpings län så finns Mack-Makeriet i Jönköping AB. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Jönköping här finns det många olika Aktiebolag. Mack-Makeriet i Jönköping AB tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Jönköpings län. Jönköping jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Jönköpings län gör att bolag trivs där.

Mack-Makeriet i Jönköping AB är momsregistrerat sedan1995-01-01 och har organisationsnummer 556355-0309.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 036-190305 alternativt besöka eller skicka post till Mack-Makeriet i Jönköping AB på följande adress Smedjeg. 26, 553 20, Jönköping.

Mack-Makeriet i Jönköping AB är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Mack-Makeriet i Jönköping AB så sitter följande personer i styrelsen: , , Johansson, Mats Bertil som är född 1962 och har titeln Suppleant , , , .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva restaurang- och caférörelse samt idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom konst-, bok-, radio-, TV-, grammfon-, musik-, nöjes- och teaterbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer och reverser, andelar och fastigheter, köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditbolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagnade, så och till dessa lämna lån.