Aktiebolaget Rörets Industrier

Jönköpings län

Information

Bolaget ska bedriva försäljning av varor för dagligvaruhandeln, managementtjänster gentemot grossistföretag inom dagligvaru- branschen och därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Aktiebolaget Rörets Industrier vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Jönköping så är Aktiebolaget Rörets Industrier ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Jönköpings län så finns det ännu fler.

Jönköping arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Jönköping och i Jönköpings län. Redan 1989-12-06 så skapades Aktiebolaget Rörets Industrier och företaget är har F-skattsedel Aktiebolaget Rörets Industrier har haft det sedan 1994-01-01.

Aktiebolaget Rörets Industrier är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2005-06-03

556380-5885 är organisationsnummret för företaget som finns i Jönköping.

Just nu är Aktiebolaget Rörets Industrier Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Jönköpings län

Vill ni komma i kontakt med Aktiebolaget Rörets Industrier så går det att nå dem via telefon på 036-312300 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas ensam av -Brotherus, Ilkka Johannes Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Aktiebolaget Rörets Industrier är Gustafsson, Bernt Jonas som är född 1964 och har titeln Extern VD, Brotherus, Ilkka Johannes som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Bergström, Bo Leif Vidar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Steffner, Kjell Einar som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomquist, Kenth Inge Jörgen som är född 1951 och har titeln Revisor, Ekström, Bo Thomas som är född 1957 och har titeln RevisorssuppleantGrant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .