Smedjan Holding Två AB

Jönköpings län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Jönköping och Smedjan Holding Två AB är ett av dem. Jönköpings län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Smedjan Holding Två AB är ett av dem. Statusen för Smedjan Holding Två AB är att Bolaget är aktivt.

Smedjan Holding Två AB är ett Aktiebolag och skapades 1990-01-30. Det finns flera olika verksamheter i Jönköpings län som är ett stort län. Jönköping där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Smedjan Holding Två AB ska trivas.

Smedjan Holding Två AB är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Jönköping så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall bedriva ekonomisk informations- och konsult- verksamhet, utföra redovisnings- och revisionsuppdrag, bedriva styrelsearbete i företag, äga och förvalta aktier, utföra och försälja administrativa tjänster samt idka annan med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Smedjan Holding Två AB är momsregistrerat och det har de varit sedan 2008-07-03.

Idag är Smedjan Holding Två AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Jönköping.

Vill man komma i kontakt med Smedjan Holding Två AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 036-312240.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Smedjan Holding Två AB är Simonsson, Stig-Olof Axel Birger som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Lilja, Ulf Holger Torsten som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Fritz, Carl Tommy som är född 1967 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Bardh, Kent Björn Helge som är född 1957 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Smedjan Holding Två AB har 556386-6630 som sitt organisationsnummer.