Hakarps Fastighets Aktiebolag

Jönköpings län

Information

Hakarps Fastighets Aktiebolag hittar ni ett Jönköpings län som inte är som andra län. I Jönköpings län hittar ni Jönköping som är den kommunen där Hakarps Fastighets Aktiebolag finns. I Jönköping så finns det många olika Aktiebolag och i Jönköpings län så finns det ännu fler Aktiebolag. Hakarps Fastighets Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Hakarps Fastighets Aktiebolag har haft sedan 1996-01-01. Hakarps Fastighets Aktiebolag har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Hakarps Fastighets Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kanalg. 20, 553 22, Jönköping men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 036-715848.

Jönköping arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Jönköpings län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Hakarps Fastighets Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Hakarps Fastighets Aktiebolag har idag 556426-4389 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Sandahl, Eva-Karin -Sandahl, Lars Gustaf är den som för stunden ansvarar för Hakarps Fastighets Aktiebolag

Bolaget skall bedriva renovering och nybyggnation av fastigheter, handel med fastigheter, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet, konsultverksamhet i fastighetsbranschen samt handel och förvaltning av värdepapper.

I Hakarps Fastighets Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Sandahl, Lars Gustaf som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandahl, Eva-Karin som är född 1963 och har titeln Suppleant, Sandgren, Boris Caleb Leonard som är född 1946 och har titeln Revisor, Landén, Josef Holger Christer som är född 1950 och har titeln Revisorssuppleant, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .